Vedligeholdsudvalget

  • Peer Kirkegaard Gartnerhaven 45 - mobil: 2126 5458 - e-mail:
  • Karl Haugaard Gartnerhaven 35 - mobil: 6126 3761 - e-mail:
  • Frank Persson Gartnerhaven 17 - mobil 6140 3806 - e-mail:
  • Jack Moll Pedersen - mobil 4225 0115 - e-mail:
  • Aage Rasmussen - mobil: 2049 1647 - e-mail: