Bestyrelsen

 • Du kan kontakte Formanden på mail:
 • eller i akutte tilfælde på telefon 2071 8561.

 • Bestyrelsen består af:

 • Formand Hanna Riis - mobil: 2071 8561 - e-mail:
 • Næstformand Lis Hansen - mobil. 2014 8667 - e-mail:
 • Kasserer Betty Andersen - mobil: 2168 7318 - e-mail:
 • Sekretær Hanne Hvilsom - mobil: 2678 8377 - e-mail:
 • Best.medlem Poul Otbo - mobil: 2521 8490 - e-mail:
 • 1. Suppleant Frank Persson - mobil 6140 3806 - e-mail:
 • 2. Suppleant Jørgen Møller - mobil: 3029 7807 - e-mail:

 • Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse og drift af andelsboligforeningen og at
 • udføre generalforsamlingens beslutninger.

 • Bestyrelsen holder møde hver tredie måned.
 • Har man et forslag/emne, som ønskes behandlet, skal forslaget sendes skriftlig til formanden 14
 • dage før, der afholdes bestyrelsesmøde.
 • På e-mail: