Bestyrelsen

 • Du kan kontakte Formanden på mail:
 • eller i akutte tilfælde på telefon 2071 8561.

 • Bestyrelsen består af:

 • Formand Hanna Riis - mobil: 2071 8561 - e-mail:
 • Næstformand Lis Hansen - mobil 2014 8667 - email:
 • Kasserer Betty Andersen - mobil: 2168 7318 - e-mail:
 • Sekretær Lene Kring - mobil: 5131 5760 - e-mail:
 • Bestyrelsesmedlem Poul Otbo - mobil: 2521 8490 - e-mail:

 • 1. Suppleant Jack Moll Pedersen - mobil 4225 0115 - e-mail:
 • 2. Suppleant Aage Rasmussen - mobil: 2049 1647 - e-mail:

 • Bestyrelsen har til opgave at varetage den daglige ledelse og drift af andelsboligforeningen og at
 • udføre generalforsamlingens beslutninger.

 • Bestyrelsen holder møde hver tredie måned.
 • Har man et forslag/emne, som ønskes behandlet, skal forslaget sendes skriftlig til formanden 14
 • dage før, der afholdes bestyrelsesmøde.
 • På e-mail: